Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej należy wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich towary tańszymi za granicą. Efekty dewaluacji są krótkie, ponieważ mają wpływ na wzrost poziomu inflacji (drożeją towary z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, skłania inne kraje, które są istotnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu ochrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby dóbr a także usług, jakie jesteśmy w stanie nabyć za odpowiednią kwotę. Zazwyczaj będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem wartości danej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny towaru lub uslugi. Definicja używana głównie w odniesieniu do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty innego kraju w przypadku niestabilnych wartości walut (będzie on on regulowany przez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty krajowej nazywa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się poprawa siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego i osłabienie presji inflacyjnej pod wpływem spadku ofert cenowych dóbr z importu. Negatywne skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport a także przyrost kosztów pracy w relacji do wartości pracy poza granicami.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.